Svetsare, montörer och monterings-övervakare för industrins behov

BP Asennus Oy är ett serviceföretag inom metallindustrin som grundades 1996. Vår personal består av yrkeskunniga svetsare, montörer, monteringsövervakare och arbetsledare.

Kontaktuppgifter

Tel. +358 17 552 2434, info@bpasennus.fi

Tjänster

“BP Asennus” är ett serviceföretag inom metallindustrin som grundades 1996. Vår personal består av yrkeskunniga svetsare, montörer, monteringsövervakare och arbetsledare.

Svetsare

Vi har över 50 kvalificerade svetsare i vår tjänst. För kvalificeringen av svetsare ansvarar en godkänd kvalificeringsinrättning.

Våra svetsare har de vanligaste kvalificeringsintyg som behövs vid svetsning av tryckbärande anordningar och processrörsystem. Vi kvalificerar fler olika metoder och material för våra svetsare om projektet eller arbetsobjektet så kräver.

Typiska klasser för våra svetsare är bl.a. följande:
SFS-EN 287-1, 111, T, BW, 5.1, B, t14,4, D88, H-LO45, ssnb
SFS-EN 287-1, 141111, T, BW, 5.1, S/B, t14,4, D88, H-LO45, ssnb
SFS-EN 287-1, 141, T, BW, 5.2, S, t5,1, D51, H-LO45, ssnb
SFS-EN 287-1, 141111, T, BW, 8.2/5.2, S/R, t6,5, D57, H-LO45, ssnb
SFS-EN 287-1, 141, T, BW, 8.1, S, t2, D48,3, H-LO45, ssnb
SFS-EN 287-1, 111, T, BW, 8.1, R, t2, D60,3, H-LO45, ssnb

Vid behov låter vi göra nödvändiga tilläggsklasser.

Montörer

Vi har över 50 specialiserade montörer i vår tjänst. Våra montörer är utbildade och en del av dem är mycket erfarna. Deras yrkesskicklighet upprätthålls med en kontinuerlig och planenlig utbildning för uppgifter som kräver specialkompetens.

Monteringsövervakare och arbetsledare

Vi har ca 10 erfarna och yrkeskunniga monteringsövervakare och arbetsledare i vår tjänst. De är mycket professionella och har sett allt och arbetat på internationella arbetsplatser.

Lediga arbetsplatser

Vi har toppersonal. Är du intresserad av att ansluta dig till gruppen?